nová autoškola v Šumperku

Jste zde: Autoškola Šumperk > Novinky pro motorkáře od ledna 2013

Chystáte se dělat řidičák na motorku? Čekají nás veliké změny od 19.1.2013!

1. Změna označení skupiny vozidel

Počínaje dnem 19. ledna 2013 se dosavadní skupina řidičského oprávnění A s omezením do 25 kW, nebo poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, nově označuje jako skupina A2, přičemž do této skupiny jsou, oproti dosavadní specifikaci, zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

V rámci přechodných ustanovení k předmětné novele bude dosavadním držitelům řidičského oprávnění A s omezením do 25 kW v řidičském průkazu po jeho výměně vyznačena skupina A2.

2. Změna věkové hranice pro udělení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění v oblasti motocyklů lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

  • 15 let, jedná-li se o skupinu AM (lze udělit jen s písemným souhlasem zákonného zástupce),
  • 16 let, jedná-li se o skupinu A1 (lze udělit jen s písemným souhlasem zákonného zástupce),
  • 18 let, jedná-li se o skupinu A2,
  • 24 let, jedná-li se o skupinu A.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Doplňovací zkoušku pouze z praktické jízdy je povinen absolvovat žadatel, který žádá o řidičské oprávnění

a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo (testy se nepíší, pouze zkouška z jízdy)

b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2. (testy se nepíší, pouze zkouška z jízdy).

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Připravované změny výuky výcviku a závěrečných zkoušek - do budoucna!?

Do budoucna Ministerstvo dopravy připravuje změny v oblasti výuky a výcviku řidičů motocyklů, jakož i způsobu, rozsahu i obsahu zkoušek z odborné způsobilosti budoucích řidičů.

Nástin předpokládaných změn

U žadatele o řidičské oprávnění, který nebyl nikdy držitelem řidičského oprávnění na některý z druhů motocyklů podle skupin řidičského oprávnění (dále jen „prvožadatel“), se předpokládá výuka a výcvik v několika etapách, přičemž jednotlivé části by byly podmíněny absolutoriem dílčích zkoušek.

Například: Prvožadatel o řidičské oprávnění – skupina A (AM, A1, A2)

1. Výuka teorie (různé formy výuky v rozsahu učební osnovy – kurz, individuální studijní plán a další formy přizpůsobené znalostem, dovednostem a schopnostem žadatele

2. Výcvik žadatele v technice ovládání vozidla – mimo provoz na pozemních komunikacích (cvičná plocha, autocvičiště, řidičský trenažér)

Po získání dostatečných znalostí a dovedností v teoretické přípravě a technice ovládání vozidla následuje

3. Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích (zkouška testem) a zkouška z techniky ovládání vozidla (manipulace s motocyklem, jeho ovládání, jízda zručnosti, vyhýbací manévr, pomalá jízda v omezeném prostoru apod.)

Po úspěšném složení zkoušky se žadatel vrací do autoškoly a pokračuje ve výcviku, a to již v jednotlivých stupních provozu na pozemních komunikacích. Výcvik bude postupně, podle schopností, znalostí a dovedností žadatele, směřován k cíli, kterým je zodpovědné, samostatné a bezpečné ovládání motocyklu v silničním provozu. Splnění tohoto cíle bude prověřeno zkouškou znalostí, dovedností a chování, přičemž zkušební komisař nebude přítomen na výcvikovém vozidle, ale v doprovodném vozidle, ze kterého bude prostřednictvím dorozumívacího zařízení dávat jednotlivé pokyny k plnění požadovaných úkonů.

Předpokládá se, že součástí zkoušky z odborné způsobilosti resp. zkoušky znalostí, dovedností a chování bude i test vnímání rizik, zaměřený na schopnost uvážlivého řešení jednotlivých modelových situací, schopnost odhadu řidiče a uvědomení si rizik jednotlivých situací.

Kdy to bude, to se uvidí, ale bude to mazec!
 

 Sleva pro studenty 8 900 Kč za výcvik na skupinu B


Nabízím slevu nejen  pro studenty , ale i slevu pro skupiny. Domluvte se třeba se sousedem a budete mít jakýkoliv kurz o 200 korun levnější!


Nejbližší kurz začíná

  • Využijte akci,   zahájení kurzu na sk. A,B: bude v DUBNU 2020        

     

Přihlašte se ještě dnes. Podívejte se, kde najdete učebnu, kde kurzy probíhají.

Novinky

 

 

© Autoškola Šumperk Martin Náplava

Administrace